Anak Agung Gede Raka Puja

Dilahirkan tahun 1930 di Desa Padang Tegal. Semula AA Raka Puja banyak melukis tema wayang, tetapi kemudian melukis tema kehidupan sehari-hari dan kehidupan alam mistik dalam kepercayaan masyarakat Bali. Dalam hal penggunaan gradasi warna ia banyak mendapat bimbingan Rudolf Bonnet.